Végzett PhD-hallgatók

Végzett PhD-hallgatók

Sorszám Név Védés ideje Program neve Témavezető neve Címe
1 Abbaszade Gorkhmaz 2023-02-03 Környezetbiológia és környezeti földtudomány Szabó Csaba, Tóth Erika Environmental contamination of potentially toxic elements (PTE) and its effects on soil microbial communities in former industrial cities of northern Hungary (Salgótarján and Ózd)
2 Baricza Ágnes 2017-12-06 Környezeti földtudomány Bajnóczi Bernadett, Szabó Csaba Épített örökségünk környezeti hatásra történő károsodása Zsolnay épületkerámiák példáján
3 Barna Zsófia 2016-07-12 Környezetbiológia Vargha Márta Legionella  kolonizáció terjedése és diverzitása épített vízrendszerekben
4 Bolgovics Ágnes 2020-05-15 Környezetbiológia Ács Éva, Borics Gábor Magyarországi állóvíztípusok biológiai validációja bentonikus kovaalgák alapján
5 Bordás Árpád 2016-09-30 Környezetfizika Weidinger Tamás Egydimenziós határréteg modell fejlesztése és a turbulens kicserélődési folyamatok vizsgálata
6 Breitner Dániel 2011-10-07 Környezeti földtudomány Szabó Csaba Geochemical and mineralogical study of overburden profiles in glaciated terrain, Finland  -  Implication for the assessment of radon emission  -
7 Cséfán Tünde 2019-02-25 Környezeti földtudomány Tóth Emőke Kora-kréta (albai) őskörnyezeti rekonstrukció dunántúli-középhegységi rétegsorok sekélytengeri és édesvízi kagylósrák együtteseinek változásai alapján
8 Cseresznyés Dóra Magdolna 2023-06-06 Környezeti földtudomány Falus György, Czuppon György Természetes CO2 előforduláshoz kapcsolódó karbonátokat létrehozó folyamatok és azok eredete
9 Csitári Bianka 2023-03-03 Környezetbiológia Felföldi Tamás Az oldott anyagok eredete és hatása szikes tavainkban
10 Csondor Katalin 2021-09-13 Környezeti földtudomány Erőss Anita A Villányi-termálkarszt hidrogeológiai vizsgálata: Regionális felszínalatti áramlási rendszerek és barlangi szubmikronos folyamatok összefüggései
11 Décsiné Gombos Erzsébet 2014-12-10 Környezetkémia Záray Gyula Szerves és szervetlen szennyezők eltávolítása biológiailag tisztított szennyvizekből ferrát technológiával
12 Dencső Márton 2023-10-24 Környezetkémia Barcza Zoltán, Hubainé Dr. Tóth Eszter Természetes és antropogén hatások vizsgálata a talaj szén- és nitrogénkörforgalmára
13 Dobor József 2011-12-12 Környezetkémia Oltiné  Varga Margit Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna üledék és szennyvíziszap) gázkromatográfiás-tömegspektrometriás csatolt technikával
14 Dobor Laura 2016-11-25 Környezeti földtudomány Barcza Zoltán, Havasi Ágnes Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Magyarországon
15 Dobosy Péter 2017-06-08 Környezetkémia Záray Gyula Triklór-etilén és klórbenzol származékok eltávolítása vizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal
16 dr. Pándics Tamás 2019-02-18 Környezetbiológia Tóth Erika Ivóvíz és medencés fürdővíz komplex egészséghatása
17 Duleba Mónika 2018-02-05 Környezetbiológia Ács Éva Kovaalga fajok filogenetikai és morfológiai diverzitása
18 Erdei Anna Laura 2021-02-12 Környezetbiológia Böddi Béla A klorofillid-bioszintézis és a fotooxidáció hullámhosszfüggése a sötétben fejlődött növényi szervek monokromatikus vörös, UV-A és UV-B megvilágítása során
19 Farkas Alexandra 2019-09-03 Környezetbiológia Horváth Gábor, Kriska György A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában
20 Farkas Mária 2014-06-27 Környezetkémia Turányi Tamás, Dóbé Sándor A gamma-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása
21 Fazekas Péter 2016-11-18 Környezetkémia Szépvölgyi János Halogénezett szénhidrogének lebontása rádiófrekvenciás termikus plazmában
22 Freiler Ágnes 2016-12-13 Környezetfizika Horváth Ákos, Török Kálmán A radonkibocsátás kőzettani és tektonikai hátterének vizsgálata a Soproni-hegységben és környékén
23 Füri Péter 2019-05-15 Környezetfizika Balásházy Imre Inaktív részecskék és radon leányelemek légúti transzportjának numerikus modellezése (A Sztochasztikus Tüdőmodell fejlesztése és alkalmazása)
24 Gál Blanka Alexandra 2020-06-24 Környezetbiológia Farkas János Vonalas létesítmények és egyéb antropogén zavarások hatása a vízi ökoszisztémára, különös tekintettel az ott élő makroszkopikus vízi gerinctelenekre
25 Garamhegyi Tamás 2022-12-07 Környezeti földtudomány Kovács József Talajvízszint-fluktuációk klímaelemek tükrében alföldi esetttanulmányokon
26 Haszpra Tímea 2014-05-19 Környezetfizika Tél Tamás, Horányi András A RePLaT modell és alkalmazása légköri szennyeződések terjedésének vizsgálatára
27 Hatvani István Gábor 2014-02-21 Környezeti földtudomány Kovács József Application of state-of-the-art geomathematical methods in water protection   -   On the example of the data series of the Kis-Balaton water protection system
28 Helenkár András 2012-01-09 Környezetkémia Zsigrainé dr. Vasanits Anikó Szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás-(tandem) tömegspektrometriás meghatározása környezeti vízmintákban
29 Hényel-Király Csilla 2017-05-26 Környezeti földtudomány Szabó Csaba, Falus György Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás környezetgeokémiai vizsgálata
30 Homonnai Viktória 2019-02-26 Környezetfizika Jánosi Imre Műholdas és ballonszondás mérésekkel meghatározott légköri ózon és nedvességi karakterisztikák klimatológiai vizsgálata
31 Illés Ádám 2019-06-24 Környezetkémia Dóbé Sándor Gyűrűs éterek  és észterek környezeti kémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások
32 Judith C. Salupeto Pena Dembo 2020-07-21 Környezeti földtudomány Szabó Csaba Natural radioactivity in angolan adobe houses and building materials
33 Jurecska Judit Laura 2015-09-17 Környezetkémia Záray Gyula Az "élőgépes" szennyvíztisztítás intenzifikálása
34 Kardos Levente 2012-07-04 Környezetkémia Záray Gyula A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel
35 Kari András 2022-06-13 Környezetbiológia Márialigeti Károly Bioszén és növényi növekedést serkentő rizobakteriális talajerőpótlók kombinált hatásának vizsgálata leromlott talajokon
36 Kéki Zsuzsa 2014-12-15 Környezetbiológia Tóth Erika Egy magyarországi erőmű víztisztító üzemének mikrobiológiai feltérképezése és mikróbamentesítése
37 Kern Anita 2014-09-30 Környezetbiológia Vargha Márta Kórokozó vírusok előfordulása magyarországi felszíni- és fürdővizekben
38 Kiss Áron Keve 2009-10-13 Környezetbiológia Ács Éva A Duna planktonjában található kisméretű protozoonok alkotta közösségek mennyiségi és diverzitásviszonyai, különös tekintettel a heterotróf ostorosokra
39 Kókai Zsófia 2020-05-27 Környezetfizika Török Szabina, Zagyvai Péter Radiation protection calculations related to the decomissioning of the European Spallation Source
40 Kovács Erik 2019-05-30 Környezetbiológia Puskás János A Soproni és a Zalai borvidék agroklimatikus jellemzése és a borszőlő (Vitis Vinifera L.) fajták fenofázisainak válasza az éghajlat változására
41 Kovácsné Bodor Petra 2021-01-04 Környezeti földtudomány Mádlné Szőnyi Judit Termálvíz megcsapolódáshoz köthető vízkémiai és kiválási folyamatok kísérleti tanulmányozása
42 Kuslits Lukács Benedek  2023-10-04 Környezetfizika Wesztergom Viktor A földi mágneses mező forrásfolyamatának gépi tanulás alapú rekonstrukciója
43 Lippai Anett 2021-10-05 Környezetbiológia Tóth Erika Budapesti gyógyfürdők mikrobiológiai vizsgálata
44 Magyar Norbert 2017-12-11 Környezeti földtudomány Kovács József Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata a Fertő környezetében többváltozós adatelemző módszerek bevonásával
45 Medjdoub Karim 2023-04-26 Környezetfizika Vincze Miklós Pál, Jánosi Imre Experimental Analysis of Waves in Environmental Flows
46 Mészáros Éva 2015-06-30 Környezetbiológia Márialigeti Károly Tetra- és triklóretén talajvíz-szennyezők lebontásában résztvevő anaerob mikrobaközösségek vizsgálata
47 Mohammed Elabadsa 2020-06-22 Környezetkémia Mihucz Viktor Gábor Removal of selected pharmaceuticals from aqueous matrices with activated carbon
48 Mona Tamás 2019-03-13 Környezetfizika Ács Ferenc, Horváth Ákos Sekély és mély konvekciós folyamatok vizsgálata
49 Nagy Attila Gábor 2014-07-29 Környezetfizika Hózer Zoltán Modellek és számítások a paksi atomerőmű környezetébe kerülő esetleges üzemzavari radionuklid kibocsátás meghatározására
50 Nagy Hedvig Éva 2012-11-22 Környezeti földtudomány Horváth Ákos, Szabó Csaba Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata budai-hegységi barlangokban
51 Nagy Júlia Anna 2016-04-21 Környezeti földtudomány Bartholy Judit A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával
52 Nagymáté Zsuzsanna 2018-02-01 Környezetbiológia Márialigeti Károly A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben
53 Novodárszki Gyula Tibor 2020-04-29 Környezetkémia Dibó Gábor A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása
54 Oláhné Groma Veronika 2017-10-10 Környezetfizika Török Szabina Légszennyező komponensek idő- és térbeli struktúrájának komplex vizsgálata repülőtéri környezetben
55 Ouanphanivanh-Kiss Noémi Kensy 2016-02-02 Környezetbiológia Szigeti Zoltán Hazai orchideafajok, szimbionta gombáik és az abiotikus környezet kapcsolatának vizsgálata különböző élőhelyeken
56 Pereszlényi Ádám 2020-11-19 Környezetbiológia Kriska György, Horváth Gábor Összetett vizuális ökológiai csapdák és a zebracsíkos bőrfelületek ökológiai és fiziológiás tulajdonságainak vizsgálata
57 Petrovszki Judit 2014-03-11 Környezeti földtudomány Timár Gábor A Pannon-medence meanderező vízfolyásainak kanyarfejlettség elemzése - neotektonikai és folyódinamikai következtetések
58 Róka Eszter 2023-01-30 Környezetbiológia Vargha Márta Vírusmonitoring környezeti vizekben - új utakon a járványtanban
59 Sági Gyuri 2018-04-25 Környezetfizika Takács Erzsébet, Homonnay Zoltán Degradation of sulfonamides in aqueous solution by ionizing radiation
60 Silvana Beltrán Torres 2019-11-06 Környezeti földtudomány Szabó Csaba, Szabó Zsuzsanna Katalin Environmental factors influencing the spatial distribution of geogenic radon sources (uranium, radium) in a granitic area
61 Sirat Sandil 2021-09-24 Környezeti kémia Záray Gyula Impact of arsenic-contaminated irrigation water on vegetables
62 Soltész Zoltán 2018-02-28 Környezetbiológia Papp László Odúlakó madarak kétszárnyú együtteseinek vizsgálata
63 Strádi Andrea 2016-06-20 Környezetkémia Dibó Gábor, Mika László Tamás Gamma-valerolakton-alapú ionos folyadékok és alkalmazásuk katalitikus hidrogénezési reakciókban
64 Szabó Bence 2021-12-01 Környezeti földtudomány Mohr Emőke Környezetrekonstrukció kvarter szarvasok (Cervidae) fogkopás- és stabil izotópos vizsgálata alapján
65 Szabó Katalin Zsuzsanna 2014-04-28 Környezeti földtudomány Szabó Csaba Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén
66 Szabó Lili 2022-12-16 Környezeti földtudomány Filep Tibor, Szalai Zoltán Gyógyszerhatóanyagok adszorpciós-deszorpciós folyamataira ható tényezők vizsgálata talajokban
67 Szabó Zsuzsanna 2014-03-17 Környezetfizika Horváth Ákos, Szabó Csaba Terrestrial radioactivity in Hungarian adobe building material and dwellings with a focus on thoron (220RN)
68 Szalóky Zoltán 2017-06-22 Környezetbiológia Erős Tibor Halfajok elterjedése és halegyüttesek térbeli szerkezete a Dunában
69 Szuróczki Sára 2021-12-15 Környezetbiológia Tóth Erika A Fertő mikrobaközösségeinek összetétele a nádas borítottság függvényében
70 Timothy Anemana Amangdam 2020-10-19 Környezetkémia Mihucz Viktor Gábor, Tatár Enikő Reduction of arsenate and inorganic trivalent chromium mobility in soils
71 Topál Dániel 2023-03-14 Környezetfizika Hatvani István Gábor, Kern Zoltán Large-scale atmospheric circulation driven changes in the Arctic cryosphere and Central-European hydroclimate – with insights from paleoclimate
72 Trábert Zsuzsa 2023-10-25 Környezetbiológia Ács Éva Bentonikus kovaalga vizsgálatok a Dunán a környezeti tényezők függvényében
73 Trásy Balázs 2019-02-13 Környezeti földtudomány Kovács József Geostatical analysis of the effects of the river-diversion induced riverbed- and general environmental changes on the behaviour of shallow groundwater in the Szigetköz inner delta of the River Danube (Hungary)
74 Tugce Arkan 2018-02-08 Környezetkémia Perlné Molnár Ibolya Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas chromatography - mass spectrometry
75 Udvardi Beatrix 2015-11-17 Környezeti földtudomány Szabó Csaba, Kovács István János Agyagásvány-tartalmú üledékek komplex környezettudományi vizsgálata Kulcs területén
76 Ujházy Noémi 2021-05-27 Környezeti földtudomány Biró Marianna, Szabó Mária Ottilia Tájváltozások társadalmi érzékelésének vizsgálata Duna–Tisza közi mintaterületeken
77 Vad Csaba Ferenc 2014-06-23 Környezetbiológia Ács Éva Kisrák együttesek napszakos és évszakos mintázatai, valamint ezek környezeti tényezőkkel való összefüggései az ócsai Turjánvidék vizes élőhelyein
78 Vági Balázs 2015-09-15 Környezetbiológia Török János Környezeti tényezők és fiziológiai kényszerek szerepe kétéltűek szaporodásában
79 Vincze Ildikó 2020-09-21 Környezeti földtudomány Magyari Enikő A Würm glaciális második felének növénytakaró változásai a Kárpát-medence alföldi és hegyvidéki régióiban: refúgiumok és erdőtüzek
80 Visnovitz Ferenc 2016-01-08 Környezeti földtudomány Horváth Ferenc Balatoni vízi szeizmikus szelvények környezetgeofizikai vizsgálata
81 Völgyesi Péter 2015-11-30 Környezeti földtudomány Szabó Csaba Environment geochemical and radiometric study of building material and attic dust samples affected by industrial activity in Hungary