Jelentkezési követelmények

Jelentkezési követelmények

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.
Elvárt az angol szakmai nyelv ismerete, amit a Felvételi Bizottság angol nyelvű elbeszélgetéssel ellenőriz.

Részletes követelmények itt olvashatóak.

 

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására a következő online felületen van lehetőség: https://doktorifelveteli.elte.hu

E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

Honlap itt érhető el: https://ttk.elte.hu/content/doktori-felveteli.t.1036?m=95

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
Jelentkezési időszak: 2023. április 1. - május 31.

 

A jelentkezéshez mellékelni kell

  •     a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel,
  •     kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.), rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
  •     a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról, az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
  •     hazai egyetemen 2020. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2020. július 5-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
  •     külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb 2020. július 5-ig:
  •     az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát
  •     a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
  •     önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról.

KTDI felvételi pontrendszere: itt