Tudnivalók

Tudnivalók

KTDI tisztségviselői

DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Turányi Tamás
Egyetemi tanár
Kémiai Intézet, 146-os szoba
e-mail: turanyi@chem.elte.hu

KÖRNYEZETBIOLÓGIA PROGRAM VEZETŐJE

Tóth Erika
Biológiai Intézet, Mikrobiológiai Tanszék
Déli Tömb 6.204
Telefonmellék: +36-(1)-372-2500/8792 vagy /8386
e-mail: erika.toth@ttk.elte.hu

KÖRNYEZETFIZIKA PROGRAM VEZETŐJE

Horváth Ákos
habilitált egyetemi docens
Fizika Intézet, Északi Tömb 0.123 szoba
e-mail: akos.horvath@ttk.elte.hu

KÖRNYEZETI FÖLDTUDOMÁNY PROGRAM VEZETŐJE

Szalai Zoltán
habilitált egyetemi docens
ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet,
Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék, Déli Tömb 1.303
CsFK: Budaörsi út 45, 4. emelet 424
e-mail: szalai.zoltan@csfk.org

 

KÖRNYEZETKÉMIA PROGRAM VEZETŐJE

Turányi Tamás
Egyetemi tanár
Kémiai Intézet, 146-os szoba
e-mail: turanyi@chem.elte.hu

A DOKTORI ISKOLA TÖRZSTAGJAI

Cserti József (MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE) honlap | MTMT


Homonnay Zoltán (MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE) honlap | MTMT


Horváth Ákos (PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE) honlap | MTMT


Magyari Enikő (MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE) honlap | MTMT


Szalai Zoltán (PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE) honlap | MTMT


Tóth Erika (MTA doktora, habilitált egyetemi docens, ELTE) honlap | MTMT


Turányi Tamás (MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE) honlap | MTMT

A DOKTORI ISKOLA TANÁCSÁNAK TAGJAI (2022. SZEPTEMBER 1. - 2025. AUGUSZTUS 31.)

Tagok hivatalból:

Turányi Tamás DI vezetője, programvezető
Horváth Ákos programvezető
Szalai Zoltán programvezető
Tóth Erika programvezető
Tombor Eszter hallgatói képviselő


Választott belső tagok:

Farkas János
Kériné Borsodi Andrea
Kovács József
Mádlné Szőnyi Judit
Magyari Enikő
Mihucz Viktor
Salma Imre
Weidinger Tamás


Választott külső tagok:

Kolláth Zoltán
Szőkefalvi-Nagy Zoltán
Vargha Márta

DOKTORI ISKOLA ADMINISZTRÁTORA

Förhéczné M. Andrea
ELTE Biológia Intézet
Biokémiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.

Tel: 381-2171
V. emelet. 5.418 iroda
mellék: 8071


Doktori Iskola története

Az ELTE Környezettudományi Doktori Iskoláját 2005-ben alapították meg. Az első PhD hallgatók a 2006/07 tanév őszi félévében iratkoztak be. Ez az ELTE TTK hat doktori iskolája közül a legfiatalabb. A Doktori Iskola eddigi vezetői Kiss Ádám (2005-2012), Galácz András (2012-14), Jánosi Imre (2014-2020) és Turányi Tamás (2020- ) professzorok voltak. Napjainkban a Doktori Iskolának több mint 150 akkreditált tagja van (törzstagok, oktatók és témavezetők) és az aktív PhD hallgatók száma több mint 50. Ezen számok alapján az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolája Magyarország hat környezettudományi doktori iskolája közül a három legnagyobb között van, a Szent István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hasonló doktori iskolája mellett.

A Doktori Iskola szorosan együttműködik az ELTE Környezettudományi Centrumával, amely a ELTE Természettudományi Karon a BSc és MSc szintű környezettudományi oktatásért felelős. A Doktori Iskola napi irányítását a Doktori Iskola vezetője végzi a négy doktori program vezetőjével együtt. A legfőbb döntéshozó testület a Doktori Iskola Tanácsa.

A legjellemzőbb kutatási eljárás egy adott terület módszereinek alkalmazása olyan összetett, multidiszciplináris kutatási témákban, mint a vízminőség változása és a változások okainak felderítése, kockázatok elemzése és elhárítása különféle emberi és természeti környezetekben, megújuló energiaforrások kutatása stb. A PhD hallgatóink előnyére szolgál a szoros kapcsolatuk a különféle kutatóintézetekkel és környezetvédelmi hatóságokkal, ami azon alapul hogy az oktatóink és témavezetőink jelentős részének munkahelye egy egyetemen kívüli intézet. A PhD programunk iránt nagy a nemzetközi érdeklődés és évente jellemzően 13-15 külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait a Doktori Iskolában.

A Doktori Iskola négy Programja erősen kutatásorientált. A hallgatóknak nem csak kurzusokat kell teljesíteniük, de elvárjuk tőlük hogy a kutatómunkájukat az első tanévük elején elkezdjék. Az első két évben a PhD hallgatók tantárgyakat teljesítenek és ugyanakkor kutatómunkát végeznek. Ezt a szakaszt a “complex vizsga” zárja, amelynek során tárgyi tudásról és a kutatómunka eredményeiről is be kell számolni. A rákövetkező két évben már csak kutatómunkát kell végezni. Minden tanév végén a PhD hallgatóknak be kell számolniuk az előrehaladásukról a kutatómunkájukban egy olyan belső konferencián, ahol az előadások nyelve az angol. Minden hallgatótól elvárjuk, hogy a tanulmányai végéig legalább két bírált cikket közöljön neves nemzetközi tudományos folyóiratban és legalább az egyik cikknek az első szerzője legyen. A PhD tanulmányok négy évét a doktori értekezés beadása és annak megvédése zárja le.