Graduated students

No Name Date of defence Name of program Supervisor Title
1 Abbaszade Gorkhmaz 03 February 2023 Environmental biology and environmental geosciences Szabó Csaba, Tóth Erika Environmental contamination of potentially toxic elements (PTE) and its effects on soil microbial communities in former industrial cities of northern Hungary (Salgótarján and Ózd)
2 Baricza Ágnes 06 December 2017 Environmental geosciences Bajnóczi Bernadett, Szabó Csaba Épített örökségünk környezeti hatásra történő károsodása Zsolnay épületkerámiák példáján
3 Barna Zsófia 12 July 2016 Environmental biology Vargha Márta Legionella  kolonizáció terjedése és diverzitása épített vízrendszerekben
4 Bolgovics Ágnes 15 May 2020 Environmental biology Ács Éva, Borics Gábor Magyarországi állóvíztípusok biológiai validációja bentonikus kovaalgák alapján
5 Bordás Árpád 30 September 2016 Environmental physics Weidinger Tamás Egydimenziós határréteg modell fejlesztése és a turbulens kicserélődési folyamatok vizsgálata
6 Breitner Dániel 07 October 2011 Environmental geosciences Szabó Csaba Geochemical and mineralogical study of overburden profiles in glaciated terrain, Finland  -  Implication for the assessment of radon emission  -
7 Cséfán Tünde 25 February 2019 Environmental geosciences Tóth Emőke Kora-kréta (albai) őskörnyezeti rekonstrukció dunántúli-középhegységi rétegsorok sekélytengeri és édesvízi kagylósrák együtteseinek változásai alapján
8 Cseresznyés Dóra Magdolna 06 June 2023 Environmental geosciences Falus György, Czuppon György Természetes CO2 előforduláshoz kapcsolódó karbonátokat létrehozó folyamatok és azok eredete
9 Csitári Bianka 03 March 2023 Environmental biology Felföldi Tamás Az oldott anyagok eredete és hatása szikes tavainkban
10 Csondor Katalin 13 September 2021 Environmental geosciences Erőss Anita A Villányi-termálkarszt hidrogeológiai vizsgálata: Regionális felszínalatti áramlási rendszerek és barlangi szubmikronos folyamatok összefüggései
11 Décsiné Gombos Erzsébet 10 December 2014 Environmental chemistry Záray Gyula Szerves és szervetlen szennyezők eltávolítása biológiailag tisztított szennyvizekből ferrát technológiával
12 Dencső Márton 24 October 2023 Environmental chemistry Barcza Zoltán, Hubainé Dr. Tóth Eszter Természetes és antropogén hatások vizsgálata a talaj szén- és nitrogénkörforgalmára
13 Dobor József 12 December 2011 Environmental chemistry Oltiné  Varga Margit Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna üledék és szennyvíziszap) gázkromatográfiás-tömegspektrometriás csatolt technikával
14 Dobor Laura 25 November 2016 Environmental geosciences Barcza Zoltán, Havasi Ágnes Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Magyarországon
15 Dobosy Péter 08 June 2017 Environmental chemistry Záray Gyula Triklór-etilén és klórbenzol származékok eltávolítása vizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal
16 dr. Pándics Tamás 18 February 2019 Environmental biology Tóth Erika Ivóvíz és medencés fürdővíz komplex egészséghatása
17 Duleba Mónika 05 February 2018 Environmental biology Ács Éva Kovaalga fajok filogenetikai és morfológiai diverzitása
18 Erdei Anna Laura 12 February 2021 Environmental biology Böddi Béla A klorofillid-bioszintézis és a fotooxidáció hullámhosszfüggése a sötétben fejlődött növényi szervek monokromatikus vörös, UV-A és UV-B megvilágítása során
19 Farkas Alexandra 03 September 2019 Environmental biology Horváth Gábor, Kriska György A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában
20 Farkas Mária 27 June 2014 Environmental chemistry Turányi Tamás, Dóbé Sándor A gamma-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása
21 Fazekas Péter 18 November 2016 Environmental chemistry Szépvölgyi János Halogénezett szénhidrogének lebontása rádiófrekvenciás termikus plazmában
22 Freiler Ágnes 13 December 2016 Environmental physics Horváth Ákos, Török Kálmán A radonkibocsátás kőzettani és tektonikai hátterének vizsgálata a Soproni-hegységben és környékén
23 Füri Péter 15 May 2019 Environmental physics Balásházy Imre Inaktív részecskék és radon leányelemek légúti transzportjának numerikus modellezése (A Sztochasztikus Tüdőmodell fejlesztése és alkalmazása)
24 Gál Blanka Alexandra 24 June 2020 Environmental biology Farkas János Vonalas létesítmények és egyéb antropogén zavarások hatása a vízi ökoszisztémára, különös tekintettel az ott élő makroszkopikus vízi gerinctelenekre
25 Garamhegyi Tamás 07 December 2022 Environmental geosciences Kovács József Talajvízszint-fluktuációk klímaelemek tükrében alföldi esetttanulmányokon
26 Haszpra Tímea 19 May 2014 Environmental physics Tél Tamás, Horányi András A RePLaT modell és alkalmazása légköri szennyeződések terjedésének vizsgálatára
27 Hatvani István Gábor 21 February 2014 Environmental geosciences Kovács József Application of state-of-the-art geomathematical methods in water protection   -   On the example of the data series of the Kis-Balaton water protection system
28 Helenkár András 09 January 2012 Environmental chemistry Zsigrainé dr. Vasanits Anikó Szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás-(tandem) tömegspektrometriás meghatározása környezeti vízmintákban
29 Hényel-Király Csilla 26 May 2017 Environmental geosciences Szabó Csaba, Falus György Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás környezetgeokémiai vizsgálata
30 Homonnai Viktória 26 February 2019 Environmental physics Jánosi Imre Műholdas és ballonszondás mérésekkel meghatározott légköri ózon és nedvességi karakterisztikák klimatológiai vizsgálata
31 Illés Ádám 24 June 2019 Environmental chemistry Dóbé Sándor Gyűrűs éterek  és észterek környezeti kémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások
32 Judith C. Salupeto Pena Dembo 21 July 2020 Environmental geosciences Szabó Csaba Natural radioactivity in angolan adobe houses and building materials
33 Jurecska Judit Laura 17 September 2015 Environmental chemistry Záray Gyula Az "élőgépes" szennyvíztisztítás intenzifikálása
34 Kardos Levente 04 July 2012 Environmental chemistry Záray Gyula A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel
35 Kari András 13 June 2022 Environmental biology Márialigeti Károly Bioszén és növényi növekedést serkentő rizobakteriális talajerőpótlók kombinált hatásának vizsgálata leromlott talajokon
36 Kéki Zsuzsa 15 December 2014 Environmental biology Tóth Erika Egy magyarországi erőmű víztisztító üzemének mikrobiológiai feltérképezése és mikróbamentesítése
37 Kern Anita 30 September 2014 Environmental biology Vargha Márta Kórokozó vírusok előfordulása magyarországi felszíni- és fürdővizekben
38 Kiss Áron Keve 13 October 2009 Environmental biology Ács Éva A Duna planktonjában található kisméretű protozoonok alkotta közösségek mennyiségi és diverzitásviszonyai, különös tekintettel a heterotróf ostorosokra
39 Kókai Zsófia 27 May 2020 Environmental physics Török Szabina, Zagyvai Péter Radiation protection calculations related to the decomissioning of the European Spallation Source
40 Kovács Erik 30 May 2019 Environmental biology Puskás János A Soproni és a Zalai borvidék agroklimatikus jellemzése és a borszőlő (Vitis Vinifera L.) fajták fenofázisainak válasza az éghajlat változására
41 Kovácsné Bodor Petra 04 January 2021 Environmental geosciences Mádlné Szőnyi Judit Termálvíz megcsapolódáshoz köthető vízkémiai és kiválási folyamatok kísérleti tanulmányozása
42 Kuslits Lukács Benedek  04 October 2023 Environmental physics Wesztergom Viktor A földi mágneses mező forrásfolyamatának gépi tanulás alapú rekonstrukciója
43 Lippai Anett 05 October 2021 Environmental biology Tóth Erika Budapesti gyógyfürdők mikrobiológiai vizsgálata
44 Magyar Norbert 11 December 2017 Environmental geosciences Kovács József Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata a Fertő környezetében többváltozós adatelemző módszerek bevonásával
45 Medjdoub Karim 26 April 2023 Environmental physics Vincze Miklós Pál, Jánosi Imre Experimental Analysis of Waves in Environmental Flows
46 Mészáros Éva 30 June 2015 Environmental biology Márialigeti Károly Tetra- és triklóretén talajvíz-szennyezők lebontásában résztvevő anaerob mikrobaközösségek vizsgálata
47 Mohammed Elabadsa 22 June 2020 Environmental chemistry Mihucz Viktor Gábor Removal of selected pharmaceuticals from aqueous matrices with activated carbon
48 Mona Tamás 13 March 2019 Environmental physics Ács Ferenc, Horváth Ákos Sekély és mély konvekciós folyamatok vizsgálata
49 Nagy Attila Gábor 29 July 2014 Environmental physics Hózer Zoltán Modellek és számítások a paksi atomerőmű környezetébe kerülő esetleges üzemzavari radionuklid kibocsátás meghatározására
50 Nagy Hedvig Éva 22 November 2012 Environmental geosciences Horváth Ákos, Szabó Csaba Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata budai-hegységi barlangokban
51 Nagy Júlia Anna 21 April 2016 Environmental geosciences Bartholy Judit A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával
52 Nagymáté Zsuzsanna 01 February 2018 Environmental biology Márialigeti Károly A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben
53 Novodárszki Gyula Tibor 29 April 2020 Environmental chemistry Dibó Gábor A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása
54 Oláhné Groma Veronika 10 October 2017 Environmental physics Török Szabina Légszennyező komponensek idő- és térbeli struktúrájának komplex vizsgálata repülőtéri környezetben
55 Ouanphanivanh-Kiss Noémi Kensy 02 February 2016 Environmental biology Szigeti Zoltán Hazai orchideafajok, szimbionta gombáik és az abiotikus környezet kapcsolatának vizsgálata különböző élőhelyeken
56 Pereszlényi Ádám 19 November 2020 Environmental biology Kriska György, Horváth Gábor Összetett vizuális ökológiai csapdák és a zebracsíkos bőrfelületek ökológiai és fiziológiás tulajdonságainak vizsgálata
57 Petrovszki Judit 11 March 2014 Environmental geosciences Timár Gábor A Pannon-medence meanderező vízfolyásainak kanyarfejlettség elemzése - neotektonikai és folyódinamikai következtetések
58 Róka Eszter 30 January 2023 Environmental biology Vargha Márta Vírusmonitoring környezeti vizekben - új utakon a járványtanban
59 Sági Gyuri 25 April 2018 Environmental physics Takács Erzsébet, Homonnay Zoltán Degradation of sulfonamides in aqueous solution by ionizing radiation
60 Silvana Beltrán Torres 06 November 2019 Environmental geosciences Szabó Csaba, Szabó Zsuzsanna Katalin Environmental factors influencing the spatial distribution of geogenic radon sources (uranium, radium) in a granitic area
61 Sirat Sandil 24 September 2021 Environmental chemistry Záray Gyula Impact of arsenic-contaminated irrigation water on vegetables
62 Soltész Zoltán 28 February 2018 Environmental biology Papp László Odúlakó madarak kétszárnyú együtteseinek vizsgálata
63 Strádi Andrea 20 June 2016 Environmental chemistry Dibó Gábor, Mika László Tamás Gamma-valerolakton-alapú ionos folyadékok és alkalmazásuk katalitikus hidrogénezési reakciókban
64 Szabó Bence 01 December 2021 Environmental geosciences Mohr Emőke Környezetrekonstrukció kvarter szarvasok (Cervidae) fogkopás- és stabil izotópos vizsgálata alapján
65 Szabó Katalin Zsuzsanna 28 April 2014 Environmental geosciences Szabó Csaba Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén
66 Szabó Lili 16 December 2022 Environmental geosciences Filep Tibor, Szalai Zoltán Gyógyszerhatóanyagok adszorpciós-deszorpciós folyamataira ható tényezők vizsgálata talajokban
67 Szabó Zsuzsanna 17 March 2014 Environmental physics Horváth Ákos, Szabó Csaba Terrestrial radioactivity in Hungarian adobe building material and dwellings with a focus on thoron (220RN)
68 Szalóky Zoltán 22 June 2017 Environmental biology Erős Tibor Halfajok elterjedése és halegyüttesek térbeli szerkezete a Dunában
69 Szuróczki Sára 15 December 2021 Environmental biology Tóth Erika A Fertő mikrobaközösségeinek összetétele a nádas borítottság függvényében
70 Timothy Anemana Amangdam 19 October 2020 Environmental chemistry Mihucz Viktor Gábor, Tatár Enikő Reduction of arsenate and inorganic trivalent chromium mobility in soils
71 Topál Dániel 14 March 2023 Environmental physics Hatvani István Gábor, Kern Zoltán Large-scale atmospheric circulation driven changes in the Arctic cryosphere and Central-European hydroclimate – with insights from paleoclimate
72 Trábert Zsuzsa 25 October 2023 Environmental biology Ács Éva Bentonikus kovaalga vizsgálatok a Dunán a környezeti tényezők függvényében
73 Trásy Balázs 13 February 2019 Environmental geosciences Kovács József Geostatical analysis of the effects of the river-diversion induced riverbed- and general environmental changes on the behaviour of shallow groundwater in the Szigetköz inner delta of the River Danube (Hungary)
74 Tugce Arkan 08 February 2018 Environmental chemistry Perlné Molnár Ibolya Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas chromatography - mass spectrometry
75 Udvardi Beatrix 17 November 2015 Environmental geosciences Szabó Csaba, Kovács István János Agyagásvány-tartalmú üledékek komplex környezettudományi vizsgálata Kulcs területén
76 Ujházy Noémi 27 May 2021 Environmental geosciences Biró Marianna, Szabó Mária Ottilia Tájváltozások társadalmi érzékelésének vizsgálata Duna–Tisza közi mintaterületeken
77 Vad Csaba Ferenc 23 June 2014 Environmental biology Ács Éva Kisrák együttesek napszakos és évszakos mintázatai, valamint ezek környezeti tényezőkkel való összefüggései az ócsai Turjánvidék vizes élőhelyein
78 Vági Balázs 15 September 2015 Environmental biology Török János Környezeti tényezők és fiziológiai kényszerek szerepe kétéltűek szaporodásában
79 Vincze Ildikó 21 September 2020 Environmental geosciences Magyari Enikő A Würm glaciális második felének növénytakaró változásai a Kárpát-medence alföldi és hegyvidéki régióiban: refúgiumok és erdőtüzek
80 Visnovitz Ferenc 08 January 2016 Environmental geosciences Horváth Ferenc Balatoni vízi szeizmikus szelvények környezetgeofizikai vizsgálata
81 Völgyesi Péter 30 November 2015 Environmental geosciences Szabó Csaba Environment geochemical and radiometric study of building material and attic dust samples affected by industrial activity in Hungary