KÖRNYEZETTUDOMÁNYI PHD KUTATÁS IS NYERTESE A PROOF OF CONCEPT 2023 PÁLYÁZATNAK

Gelencsér Orsolya doktori kutatásának innovatív eredményeivel bekerült az ELTE Innovációs Központ által meghirdetett Proof of Concept programjába.

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI PHD KUTATÁS IS NYERTESE A PROOF OF CONCEPT 2023 PÁLYÁZATNAK

Gelencsér Orsolya III. évf. PhD hallgató a Környezettudományi Doktori Iskola – Környezeti Földtudomány

Témavezetők: Dr. Falus György és Dr. Szabó-Krausz Zsuzsanna

Gelencsér Orsolya doktori kutatásának innovatív eredményeivel bekerült az ELTE Innovációs Központ által meghirdetett Proof of Concept programjába.

A pályázati felhívás célja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen létrejött szellemi alkotásokat, ötleteket és terveket magasabb érettségi szintre emelje, továbbá támogassa az egyetemi innovációs tevékenységet és előmozdítsa a kutatási eredmények üzleti hasznosítását. A pályázati felhívásra „ELTÉ-s” egyetemi polgárok jelentkezhettek. A pályázat keretében felhasználható forrást „Az ELTE Innovációs Ökoszisztémájának fejlesztése az ipari elvárásokkal összhangban” című 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00004 számú projekt biztosítja.

Az energia hidrogén gáz formában való tárolása felszín alatti geológiai formációkban az EU, a világ vezető országai és energiaipari vállalatainak célkitűzései között szerepel (1. ábra). Orsolya kutatásában a felszín alatti hidrogéntárolás geokémiai folyamataival foglalkozik, azaz a nagy nyomású hidrogén kőzetre és pórusvízre gyakorolt hatását vizsgálja a geokémiai modellezés és kísérletek segítségével. A hidrogéntárolás geokémiai kockázatairól még kevés az ismeret, ez a téma az elmúlt 10 évben kezdett jelentőssé válni tudományos körökben. Orsolya 2020-ban kezdett foglalkozni a témával a Kooperatív Doktori Program támogatásával és mára olyan eredményei születtek[1], amelyek ipari érdeklődésre is számot tartanak. A Proof of Concept pályázat segítségével az Orsolya által továbbfejlesztett modellezési és kísérleti módszertan várhatóan a tárolási technológiát alkalmazó vállalatok körében keresett lesz, ugyanis a tárolási tevékenység hosszú távú biztonságának bizonyításában fontos szerepet játszhat.

1. ábra: Hidrogén tárolása porózus közegben (Forrás: Hystories)


[1] Gelencsér, O., Árvai, C., Mika, L.T., Breitner, D., LeClair, D., Szabó, C., Falus, G. and Szabó-Krausz, Z., 2023. Effect of hydrogen on calcite reactivity in sandstone reservoirs: Experimental results compared to geochemical modeling predictions. Journal of Energy Storage, 61, p.106737.